Privacyverklaring

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Mexa
Paulus Potterstraat 18
1601 NZ Enkhuizen

KVK-nummer: 53298357

Privacybeleid
Wij, als Mexa zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Mexa en door gebruik te maken van de diensten die Mexa aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Mexa.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, KvK-nummer, IP-adres, inloggegevens en betalingsgegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens
Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:
● Verwerken van persoonsgegevens van bezoekers en opdrachtgevers en informatie te verstrekken aangaande de internetservice ter uitvoering van de overeenkomst;
● Bewaren en gebruiken van contactgegevens wordt ingezet om vragen van (potentiele) opdrachtgevers betreffende de internetservice, of mogelijke andere vragen, te beantwoorden;
● Verwerken van persoonsgegevens van bezoekers en opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
● De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Mexa in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media
Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Mexa je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die Mexa middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Mexa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Mexa , dit kan via info@mexa.nl.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Mexa beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Daarnaast maakt Mexa gebruik van aanvullende beveiligde modules voor het verzamelen, opslaan en verwerken van je gegevens. Hierbij maakt Mexa gebruik van externe partijen gespecialiseerd in website-hosting en online administratie, zoals maar niet beperkt tot, Cobytes, Versio en WeFact. Deze externe partijen hebben ook beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Laatste wijziging 25 mei 2018